Modřanský dvůr

Idea

Lokalita místa pro MODŘANSKÝ DVŮR (názvem z historie „Na hupech“) je území, obklopené přírodou. Všem dostupné, neboť se nachází v samém centru Modřan. Idea Modřanského Dvora, coby oddechového a volnočasového přírodního areálu, se zde nabízí jako ideální.

Rozvojová plocha území zde umožňuje, budoucí vytvoření rekreačního volnočasového areálu ve zkultivovaném zákoutí přírody. Vizualizace koncepční studie pak dokládají prioritní snahu architekta o vhodné skloubení a dosažení přírodního souladu a souznění polyfunkční funkce ploch volnočasového areálu, aby tak mohl sloužit široké veřejnosti. Prioritně a současně je také i vhodným prostorem, určeným především pro děti a pro jejich, zde situovanou, novou přírodní mateřskou školku a školu MODŘANSKÉHO DVORA.

Modřanský dvůr

MODŘANSKÝ DVŮR je inspirován Toulcovým dvorem (Praha 10). Klade si za cíl, vytvořit zájmové, otevřené místo pro širokou veřejnost, pro kulturu, sportování, zájmy a setkávání se lidí všeho věku. Chce současně i sloužit pro komplexní vzdělání dětí, rostoucí nové populace a pro jejich osobnostní rozvoj, školkou a školou v přírodním prostředí. Území Modřanského dvora o velikosti 20.000m² bude revitalizováno a dendrologicky vhodně doplněno.

Modřanský dvůr

Přírodní plochy zde budou zachovány, citlivě upraveny a vhodně osázeny novými rostlinami. Bude doplněna také i nová výsadba stromů, okrasné keře a kvetoucí rostliny. Modřanský dvůr si zde bere inspiraci z přírodního areálu dendrologické zahrady Průhonice. Výsledkem bude vznik velmi estetické přírodní oázy a lokality, která bude navíc sloužit lidem bez rozdílu věku, coby cíl jejich oddechových aktivit, sportu a zábavy, výletů a procházek do tohoto přírodního zákoutí, izolovaného od hektiky ruchu středu města.

Vzdělání a zájmy

Od školky do školy a do života. Vzdělání je jistě jedna z nejdůležitějších věcí v životě člověka. Zájem dětí bývá a měl by být na prvním místě. Idea, spojit prostředí přírody se vzděláním dětí a také s jejich současně sportovní a kulturní aktivitou, je základním Elementem Modřanského dvora. Vzdělávací část Modřanského dvora dětem toto vše chce umožnit. V zázemí nově zde koncipovaného přírodního prostředí. Školní areál spojuje do jednoho celku současně mateřskou školku a základní školu prvního a druhého stupně. Dětem tak poskytne optimální prostředí nejen k jejich duševnímu i tělesnému rozvoji, ale i k jejich kladnému vztahu k přírodě.

Sport a hry

Tělesný rozvoj a sportování všech věkových skupin je dalším Elementem, který chce Modřanský dvůr nabídnout veřejnosti. Venkovní hřiště, pobytové louky, dětská hřiště a především moderní, prostorná polyfunkční tělocvična, zde počítá s širokým, univerzálním veřejným využitím. Vše zde bude k dispozici, jak školním dětem v době výuky, tak následně, v mimoškolních hodinách a také o víkendech, bude sloužit i veřejnosti. Všem ostatním jednotlivým zájemcům, zájmovým klubům, sportovním klubům, programům cvičení a relaxace pro seniory, programům aerobního cvičení různého zaměření pro ženy, jógy, cvičení maminek s dětmi a další. Umožní také sportování a volnočasové aktivity tělesně handicapovaným občanům. Modřanský dvůr nabídne atraktivní zájmové aktivity ve volném čase. Fyzickou zručnost dětí tu podpoří lanová dráha s různými stupni náročnosti, velký dětský hrad, hřiště pro děti i dospělé a mnohé další, včetně brouzdaliště pro děti v létě a sáňkařskou dráhu v zimě.

Volný čas

Prostory polyfunkčního objektu Modřanského Dvora a jeho venkovní přírodní plochy budou určené a také přístupné pro širokou veřejnost. Jeho návštěvníci je budou moci kdykoliv využívat ve svém volném čase k oddechu, relaxaci a sportování. Včetně i dobré kuchyně a posezení s občerstvením v polyfunkčním pojetí Modřanského dvora. Modřanský dvůr nabídne pro školní děti i obecnou veřejnost mnohé zájmové aktivity, kroužky výtvarné, hudební, zručnostní a další, a to v rámci dětského klubu Modřanského dvora. Tady naleznou všechny děti, nejen ze školního areálu, vhodný široký prostor pro své záliby a rozvíjení svého nadání.

Služby

Nastaveným základním Elementem a principem je především zdravá kuchyně a správná životospráva, a to jak školních dětí, tak i všech ostatních lidí, návštěvníků Modřanského dvora. Modřanský dvůr zde nabídne jídelnu se zdravou kuchyní, která bude určena nejen pro školní děti, ale současně také pro seniory a dále i pro kohokoliv, komu zde zachutná. Nabídne sortiment jak hlavních jídel, tak i menšího občerstvení, kavárnu nebo cukrárnu.  Je zde plánována také bioprodejna. Posezení a občerstvení pak pro všechny, například víkendové návštěvníky směřující na procházku do Modřanské rokle, bude v rámci Modřanského dvora jistě lidmi vítané.

Kultura

Areál Modřanského dvora bude současně také otevřeným zájmovým kulturním prostorem pro různorodé tvůrčí aktivity jak dětí, tak i široké veřejnosti, jako jsou koncerty, výstavy, malířská zájmová tvorba, dětské divadélko, různé zájmové přednášky, soustředění pro neziskové organizace, pro handicapované spoluobčany s bezbariérovým přístupem, zájmové kluby. Také v neposlední řadě pro tématické, lidové a  sváteční trhy a volnočasovou zábavu a setkávání se lidí.

Architekt

LOXIA architects engineers

Ohlasy

Kontakt

Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Modřanský dvůr